TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO XANH GREENID

Film4Climate|Communication|Media
Cuộc thi video về khí hậu với quy mô toàn cầu (the Film4Climate Global Video Competition) là tâm điểm của Chương trình Connect4Climate (tạm dịch “kết nối vì khí hậu”), ra đời nhằm nâng cao sự phát triển bền vững của các nền công nghiệp sáng tạo thông qua sự tham gia tích cực của giới trẻ trong việc tìm kiếm các giải pháp đương đầu với biến đổi khí hậu.