#FILM4CLIMATE Küresel Video Yarışması Başvurularınızı Bekliyor

Film4Climate|Communication|Media
Film4Climate Küresel Video Yarışması iklim faaliyetleri hakkında kısa film veya video hazırlayarak sürdürülebilir kalkınma için vizyonlarını açıklamaları için istekli genç film yapımcılarını davet ediyor. Yarışma film yapımcılarının İklim Faaliyetlerini keşfetmeleri, toplumsal ve bireysel olarak ne tür teşvik edici çalışmalar yapıldığı, ne tür çözümler sunduğu ve iklim değişimi ile ilgili pozitif anlamda nasıl savaşıldığı ve bunun etkileri üzerine vurgu yapmaları bekleniyor.