Mọi người được kêu mời tham gia Năm Thánh của Lòng Thương Xót

Dù ở Roma hay tại nhà, mọi người Công Giáo sẽ vẫn có thể tham gia Năm Thánh của Lòng Thương Xót. Văn phòng Hội Đồng Giáo Hoàng về loan báo Tin Mừng, đặc trách tổ chức Năm Thánh đã đưa ra chi tiết về những chương trình tham gia Năm Thánh dành cho khách hành hương đến Roma.